რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე — დასავლეთ საქართველოში, მოიცავს ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინციების რაჭის, ლეჩხუმის და სვანეთის (ნაწილობრივ) ტერიტორიებს. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ონის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი: კურორტები
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი: სასტუმროები
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი: ღირსშესანიშნაობები